• Zwroty i reklamacje

Zwrot urządzeń i odstąpienie od zakupu

Na każdy zakupione artykuły takie jak filtry do klimatyzaacji, moduły i modemy, sterowniki przewodowe oraz bezprzewodowa a także inne akcesoria czy klimatyzatory przenośne lub osuszacze i oczyszczacze powietrza przysługuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie przedmiotu przez Kupującego. Datę tą wyznaczać będzie potwierdzenie doręczenia paczki przez kuriera do Zamawiającego.

Wszelkie zwroty powinny być poprzedzone informacją:

pocztą elektroniczną na adres: zwroty@klimatyzacja-polska.pl

lub

pocztą tradycyjną na adres:

Klimatyzacja Polska
ul.Wspólna 3/7, 35-205 Rzeszów

W przypadku braku wcześniejszej informacji o zwrocie produktu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości nie uznania zwrotu.

linia-gwiazdek-separator-mniejszy(2).png

Na zakup urządzeń wraz z usługą montażu jak np. klimatyzacja ścienna czy pompa ciepła, przysługuje możliwość odstąpienia od zamówienia i realizacji usługi w okresie do 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania transakcji zakupu poprzez platformę sklepu Klimatyzacja Polska. Zakup produktu z usługą montażu rozumiany jest jako zawarcie Umowy poprzez akceptację Regulaminu w związku z czym obowiązuje powyższy termin. Odstąpienie od takiego zamówienia wymaga formy pisemnej:

pocztą elektroniczną na adres: zwroty@klimatyzacja-polska.pl

lub

pocztą tradycyjną na adres:

Klimatyzacja Polska
ul.Wspólna 3/7, 35-205 Rzeszów

linia-gwiazdek-separator-mniejszy(3).png

Zwrot urządzeń

Urządzenia zwracane mają być fabrycznie nowe, kompletne i nie noszące znamion użytkowania, a opakowania producenta nie powinny mieć śladów otwierania. Produkty i urządzenia w stanie nienaruszonym powinny zostać zwrócone na adres nadawcy znajdujący się na liście przwozoym kuriera (naklejce z danymi adresowymi na paczce). Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona do transportu. Koszt zwrotu produktów i urządzeń pozostaje po stronie Kupującego.

linia-gwiazdek-separator-mniejszy(4).png

Zwrot środków

Sprzedający zwróci środki Kupującemu do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu, którego stan będzie zgodny z wyżej opisanym.

linia-gwiazdek-separator-mniejszy(5).png

Reklamacie i zgłoszenia serwisowe

Wszelkie serwisy i reklamacje należy zgłaszać:

pocztą elektroniczną na adres: serwisy@klimatyzacja-polska.pl

lub

telefonicznie na numer: +48 516 940 266 lub +48 505 510 153

Doradca Klimatyzacja Polska ustali z instalatorem możliwy termin usunięcia usterki lub skontaktuje Kupującego z instalatorem w celu bezpośredniego ustalenia dogodnego terminu. W przypadku wad nie będącyh wadą gwarancyjną urządzenia bądź wynikającą z błędu instalatora, instalator poinformuje Kupującego o kosztach wykonania serwisu a po akceptacji wykona usługę. Rozliczenie między instalatorem a Klientem pozostaje pomiędzy nimi. Szczegóły określone zostały w Regulaminie sklepu.

  • Sklep zamknięty