Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym jak wygląda montaż klimatyzacji, w którym opisujemy wykorzystywane materiały, techniki montażowe, sposób powieszenia jednostki zewnętrznej

W poniższym artykule przedstawiamy zakres prac w ramach zakupionych urządzeń dla poszczególnych przedziłów. W znacząco przeważającej ilości montaży pakiet podstawowy jest w zupełności wystarczający. Najczęściej montaże wykonywane są "przez ścianę", gdzie po stronie zewnętrznej na elewacji montowany jest wentylator ze sprężarką a od strony pomieszczena - nadmuch.gwiazdki-logo-klimatyzacja-polska-separator

1.Montaż do 5mb instalacji

 • montaż jednostki zewnętrznej na uchwytach ściennych do 3m nad ziemią
 • instalacja jednostki wewnętrznej (nadmuchu) do 3m wysokości
 • połaczenie freonowe pomiędzy jednostkami (zewnętrzną i wewnętrzną) do 5mb długości przewodw wykonane w korytku wraz z kształtkami 
 • przyłączenie klimatyzatora do istniejącej intalacji elektrycznej do 5mb od urządzenia
 • grawitacyjne podłączenie odpływu skroplin do 5mb długości
 • wykonanie próżni w układzie gazu chłodniczego
 • przeprowadzenie próby szczelności
 • uruchomienie oraz sprawdzenie klimatyzatora
 • przeszkolenie z obsługi urządzenia
 • materiały eksplatacyjne do standardowej instalacji

2. Montaż do 10mb instalacji

 • montaż jednostki zewnętrznej na uchwytach ściennych do 3m nad ziemią
 • instalacja jednostki wewnętrznej (nadmuchu) do 3m wysokości
 • połaczenie freonowe pomiędzy jednostkami (zewnętrzną i wewnętrzną) do 10mb długości przewodw wykonane w korytku wraz z kształtkami 
 • przyłączenie klimatyzatora do istniejącej intalacji elektrycznej do 10mb od urządzenia
 • grawitacyjne podłączenie odpływu skroplin do 10mb długości
 • wykonanie próżni w układzie gazu chłodniczego
 • przeprowadzenie próby szczelności
 • uruchomienie oraz sprawdzenie klimatyzatora
 • przeszkolenie z obsługi urządzenia
 • materiały eksplatacyjne do standardowej instalacji

3. Montaż do 15mb instalacji

 • montaż jednostki zewnętrznej na uchwytach ściennych do 3m nad ziemią
 • instalacja jednostki wewnętrznej (nadmuchu) do 3m wysokości
 • połaczenie freonowe pomiędzy jednostkami (zewnętrzną i wewnętrzną) do 15mb długości przewodw wykonane w korytku wraz z kształtkami 
 • przyłączenie klimatyzatora do istniejącej intalacji elektrycznej do 15mb od urządzenia
 • grawitacyjne podłączenie odpływu skroplin do 15mb długości
 • wykonanie próżni w układzie gazu chłodniczego
 • przeprowadzenie próby szczelności
 • uruchomienie oraz sprawdzenie klimatyzatora
 • przeszkolenie z obsługi urządzenia
 • materiały eksplatacyjne do standardowej instalacji
 • w razie potrzeby wprowadzenie większej ilości czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta.

Dodatkowe prace, takie jak:

 • dodatkowy mb instalacji greonowej powyżej określonego w wybranym pakiecie
 • dodatkowy mb instalacji elektrycznej do przyłączenia zasilania urządzenia powyżej okreslonego w wybranym pakiecie
 • bruzdowanie pod przewody freonowe oraz zasilanie elektryczne
 • przewiert w żelbetonie
 • montaż pompki skroplin
 • instalacja jednostki zewnętrznej przy wokorzystaniu rusztowania luz zwyżki
Powyższe prace są jak najbardziej możliwe do wykonania po wcześniejszym ustaleniu bezpośrednio z instalatorem wykonującym instalację na miejscu. Wszelkie ewentualne należności zostają pomiędzy Klientem a Instalatorem.